ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки галузі тваринництва