УКРАЇНА

СЛОВЕЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Восьма сесія                                                                                                  VІІ скликання

Від  06 липня 2017 року                                                                               № 260

Про встановлення місцевих податків  на території Словечанської сільської ради на 2018 рік

 

            Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24 грудня 2015 року № 909-VІІІ», підпунктом 24 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Встановити наступні місцеві податки  на 2018 рік:

 

1.1. Податок на   майно в частині:

1.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2 Транспортний податок;

1.1.3  Плата за землю;

1.2. Єдиний податок.

 

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості встановлюються за 1 кв. метр бази оподаткування:

- для об’єктів, що перебувають у власності фізичних осіб   ставка податку становить 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб   ставка податку становить 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

2.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості встановлюються за 1 кв. метр бази оподаткування:

- для об’єктів, що перебувають у власності фізичних осіб   ставка податку становить   1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб   ставка податку становить 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

         

 

3. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який використовується до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

4. Встановити ставки земельного податку:

4.1. За земельні ділянки, які розташовані в межах населених пунктів Словечанської сільської ради:

- на земельні ділянки надані для ОЖБ, ОСГ, індивідуального гаражного будівництва, для ведення садівництва, для індивідуального дачного будівництва, встановлюється в розмірі 0,01 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- для сільськогосподарських угідь – 0,01 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. За земельні ділянки, які розташовані в межах населених пунктів Словечанської сільської ради та перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності) встановлюється в розмірі 5 (п’ять) відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

4.3. За земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів Словечанської сільської ради та перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності) встановлюється в розмірі 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

4.4.Від сплати земельного податку звільняються:

- фізичні особи згідно статті 281 Податкового Кодексу України, учасники бойових дій та учасники АТО;

- юридичні особи згідно статті 282 Податкового Кодексу України;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоровя, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 

            5. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

            5.1. Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

            5.2. Для ІІ групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

            6.Визнати такими, що втратили чинність: рішення № 109  восьмої  сесії VIІ скликання від 23.06.2016 року «Про встановлення місцевих податків  на території Словечанської сільської ради на 2017 рік», рішення № 191 чотирнадцятої сесії VІІ скликання від 08.12.2016 року «Про внесення змін до рішення  № 109  восьмої  сесії VIІ  скликання від 23.06.2016 року»

            7. Затвердити „Положення про порядок обчислення і сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки” (додаток № 1), „Положення про транспортний податок ” (додаток № 2    Положення „Про порядок обчислення та сплату земельного податку” (додаток № 3). 

           8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та комунальної власності.

 

          9. Звіт за надходженнями місцевих податків  заслуховувати щоквартально.

 

           10.Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року та підлягає опублікуванню згідно чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова         п/і                                      Т.П.Казмерчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення двадцять другої сесії сільської ради сьомого  скликання

 № 260

від 06.07.2017 року

 

 

Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1. Загальні положення

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24 грудня 2015 року № 909-VIII та Податкового кодексу України(зі змінами та доповненнями).

 

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету, місцевого бюджету та інших джерел фінансування і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на
60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Сільська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

5.2. Платники податку - фізичні особи, у власності яких перебувають об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, звільняються від сплати податку, якщо в звітному році відповідно до Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» мали статус малозабезпечених громадян та отримували соціальну допомогу.

Пільги з податку, що сплачується на території Словечанської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Словечанської сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.3. Звільняються від сплати податку, що сплачується на території Словечанської сільської ради з об’єктів нежитлової нерухомості, фізичні особи, які використовують для обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, лазні.

5.4. Звільняються від сплати податку, що сплачується на території Словечанської сільської ради з об’єктів нежитлової нерухомості підприємства комунальної форми власності, релігійні організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовують об’єкти нежитлової нерухомості для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості встановлюються за 1 кв. метр бази оподаткування:

- для об’єктів, що перебувають у власності фізичних осіб   ставка податку становить 0,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб   ставка податку становить 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

6.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості встановлюються за 1 кв. метр бази оподаткування:

- для об’єктів, що перебувають у власності фізичних осіб   ставка податку становить 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб   ставка податку становить 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та пільги визначеної підпунктом 5.2 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та пільги визначеної підпунктом 5.2 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та пільги визначеної підпунктом 5.2 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та пільги визначеної підпунктом 5.3 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього положення, та відповідні платіжні реквізити за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету.

Фізичні особи можуть сплачувати податок через касу сільської ради за квитанцією про прийняття податків.

 

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

Секретар ради                                                  Т.В.Андросович

 

 

 

Додаток 2

до рішення двадцять другої  сесії сільської ради

сьомого  скликання № 260

від  06.07.2017 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний податок на території Словечанської сільської ради

        1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в органі внутрішніх справ згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.

       2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

       3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту  2 цього Положення.

       4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

       5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

       6. Порядок обчислення та сплати податку

   6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється  Овруцькою ОДПІ  (надалі - контролюючий орган)  за місцем реєстрації платника податку.

    6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

   Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

   Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює контролюючий орган за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         7. Орган внутрішніх справ зобов’язаний  до 1 квітня 2015 року подати контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. З 1 квітня 2015 року орган внутрішніх справ зобов’язаний щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючому органу відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

    Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

         8. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають   контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

   Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

        9. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

       10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

        11. Порядок сплати податку

 Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету, згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

        12. Строки сплати податку.

Транспортний податок сплачується:

    а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами -   авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

   13. Контроль за повнотою  обчислення та своєчасною сплатою  транспортного податку здійснює Овруцька ОДПІ.

 

Секретар ради                                                                            Т.В.Андросович