Фото без опису

В Україні дедалі популярнішим стає така позасудова процедура врегулювання конфлікту (спору), як медіація.

Закон України "Про медіацію" визначає правові засади та порядок проведення медіації, її принципи, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою.

Що таке медіація

Медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Як вона відбувається?

за взаємною згодою сторін

у спільних та/або індивідуальних зустрічах сторін

в особистих зустрічах або онлайн

кількома медіаторами за потреби

Сторони медіації мають право:

за взаємною згодою залучати до медіації інших осіб, чиїх інтересів стосується конфлікт та/або які можуть сприяти його вирішенню (діти, представники органів опіки та піклування тощо);

залучати інших учасників у медіацію за домовленістю сторін (фахівець у сфері права, адвокат(и) сторони(ін), психолог, експерт, перекладач);

просити суд зупинити провадження у справі у зв‘язку з проведенням медіації.

У яких конфліктах(спорах) вона можлива?

 • Цивільних, сімейних, спадкових, трудових, земельних, господарських, адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення та під час кримінального процесу.
 • Проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності.
 • Участь у медіації не є визнанням вини, позовних вимог або відмовою від позовних вимог.

Які принципи та переваги медіації?

Принципами медіації є:

 • добровільність;
 • конфіденційність;
 • нейтральність, незалежність та неупередженість медіатора;
 • самовизначення та рівність прав сторін.

Переваги медіації:

 • питання, які обговорюватимуться в медіації, визначають сторони;
 • предметом переговорів можуть бути питання, які виходять за межі позовних вимог;
 • варіанти рішень по суті конфлікту (спору) приймають сторони;
 • зобов’язання, порядок виконання домовленостей та наслідки їх невиконання визначаються сторонами спільно в угоді за результатами медіації;
 • домовленості у медіації мають юридичну силу, їх невиконання може бути оскаржене в суді;
 • забезпечується врахування інтересів дитини, в т.ч. у контакті та у конфлікті з законом;
 • для збереження конфіденційності законом не допускається допит медіатора як свідка;
 • досягнення домовленостей в медіації дає право на повернення 60% судового збору;

медіація є швидшою за судовий процес:

 • проводиться у зручний для сторін час;
 • зазвичай достатньо від 2 до 6 зустрічей;
 • емоційне напруження та репутаційні ризики знижуються.

Ознайомитись із загальною процедурою медіації для вирішення спорів і конфліктів поза судом можна за цим посиланням: buklet_mediatsiya_v_interesakh_dytyny.pdf

Яким може бути результат медіації?

 • укладено угоду за результатами медіації;
 • укладено інший цивільно-правовий договір (у т.ч. нотаріально посвідчений);
 • укладено мирову угоду (за наявності судового провадження);
 • укладено угоду про примирення у кримінальному провадженні;
 • досягнуто домовленостей про дії (залишити позов без розгляду; відмовитися від позову; визнати позов повністю або частково; подати спільні або окремі заяви про примирення у межах судового провадження чи на стадії примусового виконання в адміністративних спорах; звернутися за вчиненням нотаріальної дії);
 • досягнуто проміжних та/або тимчасових домовленостей (часткова сплата боргу, побачення з дитиною, користування майном, відтермінування окремих дій тощо).

Завантажити інформаційний буклет про медіацію можна за посиланням bit.ly/43vSilS

Як отримати допомогу в забезпеченні доступу до медіації?

Звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги

За інформацією Координаційного центру з надання правової допомоги.

Оксана Сергієнко -  фахівчиня Коростенського МЦ з надання БВПД